Vandaag de dag geldt dat er voor het voltrekken van een echtscheiding een beroep kan worden gedaan op verschillende partijen. In eerste instantie is er uiteraard de traditionele echtscheiding waarbij er een vonnis wordt afgewacht voor de rechtbank. Ondanks het feit dat het merendeel van de mensen er door de jaren heen voor hebben gekozen om op deze manier te scheiden is dit eigenlijk niet de interessantste optie. Het kan in de praktijk dan ook heel wat gunstiger zijn om voor uw scheiding een beroep te doen op de diensten van een mediator. Op die manier komen jullie beiden zowel financieel als emotioneel wellicht beter uit de scheiding.

1.) De echtscheiding kan op een efficiënte manier worden afgehandeld

Allereerst zult u kunnen vaststellen dat een mediator u kan helpen om tot een snelle overeenkomst te komen met betrekking tot de echtscheiding. Dat is erg belangrijk. Hoe langer een scheiding duurt des te groter namelijk de impact ervan wordt. Dit niet alleen op financieel vlak, maar zeker ook voor wat de emoties betreft die ermee gepaard gaan. Scheiden kan in de praktijk een zeer langdurig proces worden, iets wat eigenlijk voor geen enkele partner in het voordeel spreekt. Door samen een mediator in te schakelen is het mogelijk om zonder hoge kosten en in een goede verstandhouding tot een akkoord te komen.

2.) De kosten van de echtscheiding blijven beperkt

Misschien wel de belangrijkste reden voor veel mensen om een beroep te doen op de diensten van een mediator heeft betrekking tot de kostprijs die verbonden is aan een scheiding. Op het ogenblik dat deze moet worden gepleit door advocaten voor de rechtbank zal er vastgesteld kunnen worden dat de kosten al snel behoorlijk hoog zullen oplopen. Dit overigens voor beide partijen. Door een mediator in te schakelen is dat gelukkig veel minder het geval. Met een beetje geluk zijn er dan helemaal geen advocaten vereist en dat kan het kostenplaatje van de echtscheiding meer dan aanzienlijk drukken. Willen jullie beiden de financiële impact van jullie scheiding met andere woorden zo beperkt mogelijk houden? Dan is het altijd een uitstekende keuze om een beroep te doen op de mogelijkheden die een zogenaamde mediator biedt.

3.) Er komt snel duidelijkheid in de situatie

Wanneer een scheiding door advocaten moet worden gepleit voor de rechtbank zult u kunnen vaststellen dat dit voor heel wat onduidelijkheden kan zorgen. Moet er bijvoorbeeld door één van beide partners onderhoudsgeld worden betaald? En vooral wat gebeurt er met de kinderen die zijn voortgevloeid uit het huwelijk tussen de beide partners? In het bijzonder deze laatste vraag is er één die zich al snel opdringt. Het gebeurt niet zelden dat beide partners die gaan scheiden de vrees hebben dat ze hun kinderen niet meer of veel te weinig gaan zien. Dat hoeft echter in de praktijk zeker en vast niet het geval te zijn, integendeel. Door samen op een constructieve manier te zoeken naar een oplossing zult u kunnen vaststellen dat er een perfecte oplossing voor de kinderen uit de bus kan vallen.

Bevindt u zich in een scheiding en wilt u deze zo snel en goed mogelijk afronden? Kies dan voor een mediator van De ScheidingsMediator.