Wanneer je gaat scheiden komen daar veel zorgen bij kijken. Je gaat door een moeilijke periode heen en je moet veel beslissingen maken. Veel keuzes hebben ook impact op het welzijn van je kinderen. Zo moet er een ouderschapsplan worden opgesteld en je moet de scheiding gaan aanvragen. Er komen praktische en emotionele zaken op je af en je gaat door een onzekere fase van je leven. Om helderheid in de chaos te creëren worden in deze blog een aantal praktische zaken op een rijtje gezet. Hierdoor vergeet je geen dingen waarvan je achteraf denkt, daar had ik toch even bij stil moeten staan. Hieronder volgt een stappenplan van hoe je het scheiden aan kunt pakken.

De wens om te scheiden: het aanvragen van de scheiding

Het kan zijn dat jullie er allebei over uit zien dat jullie relatie niet langer door kan gaan of het is een beslissing van jou of je partner. In ieder geval is de wens uitgesproken en moet er worden gehandeld. Nu moeten jullie allebei de scheiding aanvragen. Tijdens deze stap kan er voor worden gekozen om een mediator of advocaat in te schakelen. Deze tussenpersoon kan ondersteuning bieden door tot een afronding te komen van het huwelijk waar jullie allebei vrede mee hebben. Ook kiest de mediator geen partij dus op die manier kan er worden toegekomen aan beide behoeftes. Tijdens de gesprekken met de mediator of advocaat komen verschillende onderwerpen aan bod. Als je op zoek gaat naar een mediator, zoek er dan eentje in de buurt. Doe dit bijvoorbeeld door te googelen naar: mediator Alkmaar of mediator Den Haag.

Scheiding aanvragen: in gesprek met de mediator

Allereerst zal er een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Hierdoor kan er een duidelijk beeld worden geschetst van de situatie. Alle lopende kwesties worden besproken en je krijgt antwoord op vragen die waarschijnlijk in je hoofd spelen. Verder wordt er ook een inschatting gemaakt van de kosten van het traject. Tijdens de gesprekken wordt er rekening gehouden met je emoties. In de eerste afspraak worden er afspraken gemaakt over je financiën en woning. Vervolgens komen afspraken over de kinderen aan bod. Daarbij wordt uiteraard ook de mening van jullie kinderen gehoord. Achteraf zul je ook een actieplan ontvangen waarin is aangegeven welke actiepunten en afspraken er zijn gemaakt.

Vaststellen van ouderschapsplan bij tweede afspraak met de mediator

In deze tweede afspraak met de mediator wordt ook een ouderschapsplan opgesteld. Hierin staan alle afspraken over de verzorging en opvoeding van jullie kinderen. Zo is het in een oogopslag duidelijk wat ieders taken hierin zijn. Een omgangsregeling is ook onderdeel van het ouderschapsplan. Verder bevat het nog een aantal andere onderwerpen die van belang zijn om een goede communicatie tussen elkaar mogelijk te maken. Zo moet er duidelijk worden hoe de kinderen betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het ouderschapsplan. Ook de zorgregeling is een belangrijk onderwerp. Daarnaast moet er zijn vastgelegd hoe er informatie wordt uitgewisseld over het wel en wee van je kinderen. Daaraan gerelateerd moet het duidelijk zijn hoe jullie beslissingen gaan maken over belangrijke zaken van jullie kinderen. Denk hierbij aan de schoolkeuze of medische beslissingen.

Scheiden: een stappenplan

Kortom, er zijn meerdere stappen die je moet doorlopen bij een scheiding. Samengevat, zullen jullie eerst de scheiding moeten aanvragen. Daarbij kunnen jullie ervoor kiezen om een advocaat of mediator in te schakelen. Onderdeel van echt scheidingsproces zijn: afspraken maken over financiën en woning. Het tweede belangrijke punt is het opstellen van een ouderschapsplan. Zo gaat globaal gezien een scheiding in zijn werk.