Voor veel mensen die interesse hebben in het gebruik van verdovende middelen geldt logischerwijs dat ze al eens hebben gehoord over de zogenaamde research chemicals. Het gaat hierbij om de basis om traditionele of klassieke drugs waarvan de samenstelling enigszins werd aangepast. Wat betekent dit nu meer concreet? Zeer eenvoudig. Voor de standaard drugs geldt uiteraard dat er hier in Nederland voor werd gekozen om de zogenaamde Opiumwet in te voeren. Deze wet verbiedt het gebruik van alle middelen die daaronder vallen. Voor de research chemicals geldt dat deze daar niet onder vallen. Althans vooralsnog niet. Dit maakt het mogelijk om deze gewoon te kunnen bestellen.

Hoe zijn deze research chemicals ontstaan?

De kans is bestaande dat je in de praktijk wel al eens hebt gehoord over research chemicals, maar wat je ook hoe ze precies zijn ontstaan? In principe zijn ze bedoeld om ervoor te zorgen dat de traditionele verdovende middelen op die manier worden aangepast (althans op vlak van samenstelling) dat ze niet langer als illegaal kunnen worden bestempeld. Het is in de praktijk dan ook zo dat scheikundigen ervoor kiezen om de samenstelling van deze middelen op die manier aan te passen dat ze gewoon op de markt aangeboden kunnen en mogen worden. Tot dusver is men erin geslaagd om op die manier verschillende designer drugs legaal te kunnen verkopen.

Kan je ze gewoon bestellen hier in Nederland?

Zoals we eerder op deze pagina al hebben aangehaald is het zo dat de research chemicals op het ogenblik dat we deze pagina schrijven niet onder de noemer van de Opiumwet vallen. Met andere woorden is het zo dat deze middelen niet als illegaal aangemerkt kunnen worden waardoor ze inderdaad gewoon vrij verkocht kunnen worden. Wel is het zo dat je er op het ogenblik dat je tot aankoop overgaat rekening mee moet houden dat dit uitsluitend wordt aangeraden bij betrouwbare partijen. Controleer dus altijd even grondig de partij waarbij je ze gaat bestellen.

Dat research chemicals op moment van schrijven gewoon zijn toegestaan hier in Nederland hoeft niet te betekenen dat dit ook in de aankomende jaren het geval zal zijn. Er gaan reeds geruime tijd stemmen op om ook deze verdovende middelen te laten verbieden. Of en wanneer het mogelijks zover zal komen is uiteraard nog maar zeer de vraag.

Welke verschillende soorten zijn er dan verkrijgbaar?

Vergelijkbaar met de traditionele verdovende middelen geldt ook voor research chemicals dat ze aangekocht kunnen worden in tal van verschillende varianten. Voor de ene variant geldt dat ze hier op de Nederlandse markt al wat populairder is dan de andere. Dit betekent meer concreet dat je hier onder meer een keuze kan maken tussen de volgende, populaire middelen:

  • 3MMC;
  • 4MMC;
  • 3CMC;
  • 4FA;
  • 4FMP;
  • 4FMA;
  • 2CB;
  • 6-APB;

Uiteraard zijn de bovenstaande slechts enkele van de talrijke voorbeelden die gewoon hier op de Nederlandse markt verkrijgbaar zijn. Ben je van plan om over te gaan tot het bestellen van één of meerdere research chemicals? Dan is het zonder meer interessant om eerst even te gaan bekijken welke opties er allemaal bestaan en over welke uitwerking deze precies beschikken. Designer drugs bestellen doe je op Designerlab.nl!